Hjälp oss i vår verksamhet!

Vi, den barmhärtige samaritens, och dess stödförening söker nu efter bidrag. Antingen som en gångs summa- men helst som en regelbunden givare och partner i arbetet att rädda och ge liv till Kenyas vuxenlösa barn i Migori.

Bakgrund
Den barmhärtige samaritens barnhem startades 2002 i Migori Kenya. Det är ett genomgångshem för vuxenlösa barn som har blivit överlämnade eller hittats i närområdet. Barnen stannar så länge de anses behöva hjälp, allt utfrån sin ålder för att sedan placeras ut i familjer, oftast är det till änkor inom närområdet. Dessa hem kontrolleras regelbundet så att barnen inte far illa.

För närvarande finns ca 55 barn på hemmet som får mat, boende, omvårdnad, kärlek och skolgång motsvarande grundskola. Därutöver bekostar föreningen skolgången för 8 high school elelver. Även några fattiga änkor får stöd. Cirka 150 barn har under åren utplacerats hos släktingar, familjer och änkor där de följts regelbundet upp. Peter Ouma vår ordförande har en motorcykel som han åker runt med. Vi vill utöver det erbjuda ytterligare ett 15- tal lokala fattiga skolbarn ett mål mat om dagen som annars går utan.
Vi är en stödförening med säte i Öckerö kommun, som samlar in medel vilka vidare förmedlas till Migori där en kenyansk styrelse fördelar pengarna utifrån en tidigare redovisad budget. Man samarbetar också med de socilala myndigheterna på plats.
Under de senaste åren har det byggts en spädbarnsavdelning, separat byggnad för flickor, köket har byggts om och en brunn har borrats så att vattenförsörningen är säkrad. Markområde har köpts in i anslutningen till fastigheten för att odla spannmåäl och grönsaker samt ha en betesmark för eventuella djur (getter och kor). Vi vill att hemmet ska vara en trygg och bra plats för barnen men träna dem för att bo i byarna i framtiden, så allt är enkelt afrikanskt ,rent och välskött.
Det finns en liten kiosk där det finns möjlighet att sälja eget odlade grönsaker, matvaror och godis samt andra saker.

Just nu har vi 55 barn sammanlagt, 7 spädbarn under 1 år, 5 under 2 år och 8 i high school, resten är däremellan.
Stödföreningen och barnhemmets verksamhet vilar på kristen värdegrund.

Våra tre nyckelspersoner i Kenya Peter Ouma, Pamela Oyou och Carolyne Akinyi har visat sig väldigt kapabla, trofasta och duktiga genom åren och pengarna har alltid gått dit vi har bestämt gemensamt. Tack vare dem har arbetet vuxit och blivit vad det är idag. Det är mycket unikt och visar på stor karaktär och kärlek till Gud och barnen.

Förslag
Barnhemmet har tillstånd att bedriva adoptionsverksamhet och vår intention är att utveckla detta så att barnen får flera olika möjligheter till en bra framtid. Just nu har våra medarbetare flera kenyanska familjer som ska adoptera någon av våra småbarn.
I dagsläget begränsar ekonomin möjligheten att ta hand om alla barn längre än till 14 års ålder. Vi vill säkerställa omvårdnaden till åtminstone 16 år så flickorna inte blir bortgifta för tidigt. Vi försöker hjälpa alla flickorna speciellt att gå ut high school åtminstone.
För att minska byggkostnaderna tillverkar personalen och frivilliga egna tegelstenar efter hand för att kunna bygga mer i framtiden.
Ekonomi
Idag drivs verksamheten helt och hållet med insamlade medel från Sverige.
En av svårigheterna är att valutakursen har försämrats under senare år och inflation är hög i Kenya. Speciellt oroligt har det blivit kring valet som sker just nu. Vi behöver därmed öka inkomsterna till den daglig driften, mat,löner till de 18 i personalen, kläder och skolavgifter. På sikt hoppas vi att verksamheten ska klara sig på egen hand och börja få stöd av de lokala myndigheterna. Detta är dock ett långsiktigt mål. Enskilda kenyaner har däremot gett själva för att de har varit så berörda att se hur bra barnen mår och hur välskött hemmet är.

Omsättningen per år är ca 600 000 kronor. Det innebär ca 1000 SEK/ barn och månad.
Verksamheten kontgrolleras regelbundet av de kenyanska myndigheterna. Ekonomin redovisas månadsvis till stödföreningen i Sverige. De adminsitrativa konstnaderna för det svenska biståndet var enbart 0,15% under 2016.
Ni kan få vår balansrapport skickad till er om ni vill.
Om någon av er vill åka och besöka hemmet är ni hjärtligt välkomna! Vi har haft många besökare från Sverige och Norge under årens lopp som varit mycket uppskattade.
Framtid
Med ökade medel skulle vi kunna:
Ta emot fler barn
Erbjuda ett mål mat om dagen för fler av de fattigaste skolbarnen i området.
Utveckla odlingen mot självförsörjning.
Särkerhetsställa omvårdnaden av alla barn till 16 års ålder.
Kunna erbjuda adekvat utbildning efter grundskolan.
Kanske kan ni göra en insamling på era jobb eller något annat roligt? Vi är tacksamma för alla initiativ och gåvor!!!

För den barmhärtige samaritens förening
Anette Hellekant-Långs ordförande

ps. bilderna är från vår resa till barnhemmet förra året