Ge en gåva

Vill du stötta Den Barmhärtige Samaritens arbete? Alla gåvor är välkomna!
Vi skickar ut support direkt till ett bankkonto i Migori som de sedan använder enligt budgeten som går till allas bästa. Vi har inga administrativa kostnader alls mer än växelavgiften när pengarna skickas ut till Kenya.

Det är också möjligt att skriva in Den Barmhärtige Samariten i sitt testamente, både en specifik summa, stor eller liten, eller en andel av kvarlåtenskapen. Varje krona gör skillnad och vi tar tacksamt emot alla gåvor!

Om ni har frågar och funderingar, hör av er till denbarmhartigesamariten@gmail.com

Bankgiro 5386-9640
Swish 1230810457