Ge en gåva

Vill du stötta Den Barmhärtige Samaritens arbete? Alla gåvor är välkomna!
Vi skickar ut support direkt till ett bankkonto i Migori som de sedan använder enligt budgeten som går till allas bästa. Vi har inga administrativa kostnader alls mer än växelavgiften när pengarna skickas ut till Kenya.

Bankgiro 5386-9640
Swish 1230810457

Annonser